Per 1 Januari 2023 neemt Gebr. Bekkers al het personeel en wagenpark van Schoenmakers Logistics over! Hiermee zijn wij nog beter in staat om onze klanten een passende oplossing te bieden.

Gebr. Bekkers neem Schoenmakers Logistics over!